Sustainable Luxury by Amina

Fashion Transformation Talks: framtiden börjar nu

Publicerad 2017-02-15 10:00:00 i Sustainability,

Skor byggda av koldioxid, läderlika material från bakterier från te, kläder som producerar energi med solceller och 3D-printers. Visst låter det fantastiskt? Det stavas innovation. 

 

INNOVATION

Det fokuserades mycket kring innovation på Fashion Transformation Talks i lördags i Stockholm. Eventet som anordnades av H&M, ELLE och Association of Swedish Fashion Brands (ASFB) bjöd in talare som gav en bred bild av hållbart mode. Det var chefer på hållbarhetssektionen på H&M och Åhléns, Babba Canales (som är med på Forbes 30 under 30-lista), en representant från SIDA och Michael Arnör (grundare av Sellpy) för att nämna några…

 

SAKTA NER ELLER HANDLA SMARTARE?

”Ni alla talar om innovation och att hitta nya lösningar så att kunden ska kunna handla smartare, men ni driver ju bara på konsumtionen. Ingen av er pratar om att vi måste sakta ner. Varför det?”

När en man, som jag tyvärr inte hann prata med men som jag antar är inom branschen, ställde den här frågan i slutskedet av dagen blev det många icke-svar. Och det är någonting jag tyvärr tyckte det blev från stund till stund.

Det är svårt att balansera på gränsen där man å ena sidan vill uppmuntra allt som faktiskt görs och alla försök till att göra mer, men å andra sidan inte tappa sin konstruktiva och kritiska blick för att inte vara naiv.

Jag ger det ett försök och frågar Marita från H&M’s hållbarhetssektion om varför H&M fortfarande använder så mycket polyester, när hennes egna ord varit att det inte kan återvinnas/återanvändas på ett bra sätt.

”Om det inte hade varit polyester i den här *håller ut sin tunna svarta inomhuskappa*, utan det ex. hade varit bomull, så hade den inte haft samma fall… och då hade jag nog inte köpt den faktiskt.”

Jag började fundera: Det finns ju alltid en anledning till varför folk gör som de gör och det gäller ju att förstå vad den är om man ska kunna förändra det. Till och med avdelningschefen inom hållbarhetssektionen på H&M, som arbetar med hållbarhet varje dag, köper alltså polyesterkläder. Det är ju inte så konstigt att alla ”vanliga” människor också gör det då.

Hon fortsätter med att säga att man måste söka efter andra material som har liknande egenskaper som polyester – och att man först då kan sluta använda det. Innovation alltså.

* * *
Vad tror ni? Kan vi inte göra nånting sålänge, tills någon smart människa har kommit på något material som är lika användbart som det där polyestret? T.ex. kan vi ju satsa 100%...

* * *

EN HÅLLBAR MODEFRAMTID NU

Man skulle kunna sammanfatta dagen med spirande hopp och positivitet om att framtiden bara blir ljusare. Vi har många fantastiska innovatörer där ute som kommer underlätta för en mer hållbar modeframtid. Samtidigt kan du och jag, som konsumenter, inte göra så mycket åt innovationen utan har den största inverkan i det som är just nu. Nuet. Vi kan inte vänta på att framtiden ska vara här innan vi alla börjar engagera oss i att göra världen lite bättre.

 

Kom ihåg!
Moderna kvinnor väljer inte mellan hållbarhet och lyx, vi tar båda

Kärlek,
Amina

 

- - -

Shoes built out of carbondioxid, leather like materials from bacterias from tea, clothes that produce energi with solar cells and 3D-printers. Doesn't it sound fantastic? It's spelled innovation.

 

INNOVATION

Innovation got a lot of focus on Fashion Transformation Talks this past Saturday in Stockholm. The event, held by H&M, ELLE and Association of Swedish Fashion Brands (ASFB), invited speakers who gave a wide picture of sustainable fashion. It was chiefs at the sustainability sections at H&M and Åhléns, Babba Canales (who's on Forbes 30 under 30 list!), a representative from SIDA (a Swedish organization working under the UN) and Michel Arnör (founder of Sellpy) to mention a few...

 

SLOW DOWN OR SHOP SMARTER?

”You all speak of innovation and finding new solutions so that the customer can be able to shop smarter, but you are all encouraging consumtion. None of you speak about that we have to slow down. Why?" 

When a man, that I unfortunately didn't have the time to speak with but who I think is in the industry, posed this question towards the end of the day it all turned into non-answers. And that's something I sadly felt happened from time to time. 

It's difficult to balance on the line where you want to encourage everything that is done and all efforts to do more, but still maintain the constructive and critical gaze to aviod being naive. 

I give it a try, asking Marita, the cheif of H&M's sustainability section about why H&M still uses so much polyester, a material she herself said to be tricky to recycle and reuse.

"If it hadn't been polyester in this *holds out her thin black indoor coat* but instead had been cotton, it would've not been as good looking... and then I wouldn't have bought it actually."

I started to think: there's always a reason to why people do things they do, and you have to understand this in order to change it. Even the sustainability cheif at H&M, who works with sustainability every day, buys polyester clothing. So it's not that hard to see why a "regular" person does it.

She continues by saying that you have to seek other materials with similar feel as polyester - and then you can stop using it. Innovation. 

But what do you think? Can't we try to do something in the meantime? For example going at it 100%...

 

A SUSTAINABLE FASHION FUTURE NOW

You could conclude the day with budding hope and positivity that the future only looks brighter. We have a lot of fantastic innovators out there who will contribute to a more sustainable fashion future. At the same time, you and me, as fashion consumers, can't do very much about innovation but instead have the most impact on what is now. The present. We can't wait for the future to be here before we start engaging in making the world a little bit better. 

Pssst... next week I will show you something to do right now that won't cost you a dollar yet up your sustainability. If you can't wait that long, subscribe to my newsletter and I will get you some tips this Sunday!

 Remember!
Modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both

Love,
Amina

 

Kommentarer

Postat av: Amanda

Publicerad 2017-02-17 22:14:56

Wow, det låter så coolt!! Sv: Ja visst ser det mysigt ut! :) Jag har en hel lista med caféer och restauranger som jag håller på att pricka av ;) Tack snälla!! Blev så nöjd med håret :) Hade inte vart hos frissan på nästan ett år.. Jag går till Mix Kliniken som ligger här i Bålsta (utanför Stockholm) där jag bor :) Går till en tjej som jag gick i samma klass som på frisörskolan, hon är så grym!! :)

Postat av: Linda

Publicerad 2017-02-18 10:00:26

Åh, spännande!!

Postat av: Linda

Publicerad 2017-02-18 10:00:52

Åh, spännande!!

Postat av: Bella

Publicerad 2017-02-18 12:26:28

Spännande!

Postat av: Moa

Publicerad 2017-02-18 12:45:37

Vad spännande och roligt :)

Postat av: Christine's Stories - Cape Town Edition

Publicerad 2017-02-21 08:45:11

Jag har en kappa i 100 % ull med foder av bomull (från COS) och tycker inte att det behövs polyester för att den ska "falla" bra. Tråkigt att de som ska föregå med gott exempel inte gör det.

Svar: Tycker inte jag heller egentligen men uppenbarligen är det majoriteten som ändå tycker om polyester och dess struktur. Så jag försöker att inte bli arg utan bara konstruktiv. Härligt med din kappa - bra val!
Biography

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Biography

Amina is a doctor who doesn’t want to spend all of her life in scrubs. Living in Milano for one autumn sparked her inner love of fashion – in an updated version. Starting as a lifestyle blogger, she changed focus to sustainable fashion, something she wants to make fun, easy and luxurious for everyone, everywhere, anytime. Remember, modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both.

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela