Sustainable Luxury by Amina

1 outfit, 4 tillfällen (när du vill göra intryck)

Publicerad 2017-02-22 10:12:00 i Inspiration,

Hur många gånger har man inte stått och haft smått panik över kläder till första dejten, jobbintervjun eller festen? Vet du att svaret på alla frågor kan finnas i en enda grundoutfit. Dessutom är den också användarvänlig på fritiden (bara det!). Så för att gå från dag till natt (i en outfit!) - spana in det här!

 

SVARTA JEANS + VIT SKJORTA

Förra veckan lovade jag ju ett enkelt sätt att bli mer hållbar och det här är alltså din grund som kommer skapa magi. Mina val är helt enkelt de jag har i garderoben, men det är ett par riktiga godbitar (från företag som jobbar mycket med hållbarhet!): Nudiejeans och Filippa K-skjorta.

JOBB / WORK

Work: add a jacket and put your glasses on. Smart, smarter, you
Jacket: Vero Moda Jeans, Boots: Bianco Footwear, Glasses: Gucci
 

FRITID / LEISURE

Leisure: roll upp the sleeves and the jeans. Use your favorite canvas bag and sneakers to dress the outfit down.
Scarf: Alexander McQueen, Shoes: Nike Air Max Thea, Canvas bag: Mulberry
 

DEJT / DATE

 Date: bring focus to yourself by adding a pop of colour. 
Scarf: Hermès, Boots: Saint Laurent

FEST / PARTY

Party: Spice things up with some killer heels and tie your best pussybow. Finish it up with a luxurious bag. (+ roll up the jeans to show off your ankles)
Shoes: Jimmy Choo, Bag: Chanel

 

Bonus: även håret och frisyren spelar en viktig roll, även om jag här valt att ha utsläppt, ofixat hår på alla bilder för att sätta kläderna i fokus. Men tänk; en strikt uppsättning för jobb, en slarvig knut för vardag, ett ofixat svall på dejten och riktigt snygga partylockar till kvällen.

Bonus 2: sminket! Ännu en variabel att tillsätta i ekvationen.

 
Vilken är din favorit?

 

Kom ihåg!
Moderna kvinnor väljer inte mellan hållbarhet och lyx, vi tar båda.

Kärlek,
Amina

 

 

 - - -

How many times haven’t you been standing there panicing over the first date, the job interview or the party? Do you know that the answer to all questions can be one single outfit. Plus! The outfit can also be worned in your spare time. So for a quick look on how to move from day to night – check this out!

Last week I promised you an easy way to be more sustainable. So in this post I'll show you that you can create magic just with some core basics. My choices were easy - it's what I have in my closet right now: Nudie Jeans and a Filippa K shirt (both companies who work a lot with sustainability questions!)

Bonus: also your hair and styling are important – although here I have chosen to have my hair down for all outfits to put the clothes in focus. Think about it; strict updo for work, messy bun for leisure, an unfixed let down for the date and some fabulous curls for the evening.

Bonus 2: makeup! Yet another variable to add to the equation.

Which one was your favorite?

Remember!
Modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both

Love,
Amina

Fashion Transformation Talks: framtiden börjar nu

Publicerad 2017-02-15 10:00:00 i Sustainability,

Skor byggda av koldioxid, läderlika material från bakterier från te, kläder som producerar energi med solceller och 3D-printers. Visst låter det fantastiskt? Det stavas innovation. 

 

INNOVATION

Det fokuserades mycket kring innovation på Fashion Transformation Talks i lördags i Stockholm. Eventet som anordnades av H&M, ELLE och Association of Swedish Fashion Brands (ASFB) bjöd in talare som gav en bred bild av hållbart mode. Det var chefer på hållbarhetssektionen på H&M och Åhléns, Babba Canales (som är med på Forbes 30 under 30-lista), en representant från SIDA och Michael Arnör (grundare av Sellpy) för att nämna några…

 

SAKTA NER ELLER HANDLA SMARTARE?

”Ni alla talar om innovation och att hitta nya lösningar så att kunden ska kunna handla smartare, men ni driver ju bara på konsumtionen. Ingen av er pratar om att vi måste sakta ner. Varför det?”

När en man, som jag tyvärr inte hann prata med men som jag antar är inom branschen, ställde den här frågan i slutskedet av dagen blev det många icke-svar. Och det är någonting jag tyvärr tyckte det blev från stund till stund.

Det är svårt att balansera på gränsen där man å ena sidan vill uppmuntra allt som faktiskt görs och alla försök till att göra mer, men å andra sidan inte tappa sin konstruktiva och kritiska blick för att inte vara naiv.

Jag ger det ett försök och frågar Marita från H&M’s hållbarhetssektion om varför H&M fortfarande använder så mycket polyester, när hennes egna ord varit att det inte kan återvinnas/återanvändas på ett bra sätt.

”Om det inte hade varit polyester i den här *håller ut sin tunna svarta inomhuskappa*, utan det ex. hade varit bomull, så hade den inte haft samma fall… och då hade jag nog inte köpt den faktiskt.”

Jag började fundera: Det finns ju alltid en anledning till varför folk gör som de gör och det gäller ju att förstå vad den är om man ska kunna förändra det. Till och med avdelningschefen inom hållbarhetssektionen på H&M, som arbetar med hållbarhet varje dag, köper alltså polyesterkläder. Det är ju inte så konstigt att alla ”vanliga” människor också gör det då.

Hon fortsätter med att säga att man måste söka efter andra material som har liknande egenskaper som polyester – och att man först då kan sluta använda det. Innovation alltså.

* * *
Vad tror ni? Kan vi inte göra nånting sålänge, tills någon smart människa har kommit på något material som är lika användbart som det där polyestret? T.ex. kan vi ju satsa 100%...

* * *

EN HÅLLBAR MODEFRAMTID NU

Man skulle kunna sammanfatta dagen med spirande hopp och positivitet om att framtiden bara blir ljusare. Vi har många fantastiska innovatörer där ute som kommer underlätta för en mer hållbar modeframtid. Samtidigt kan du och jag, som konsumenter, inte göra så mycket åt innovationen utan har den största inverkan i det som är just nu. Nuet. Vi kan inte vänta på att framtiden ska vara här innan vi alla börjar engagera oss i att göra världen lite bättre.

 

Kom ihåg!
Moderna kvinnor väljer inte mellan hållbarhet och lyx, vi tar båda

Kärlek,
Amina

 

- - -

Shoes built out of carbondioxid, leather like materials from bacterias from tea, clothes that produce energi with solar cells and 3D-printers. Doesn't it sound fantastic? It's spelled innovation.

 

INNOVATION

Innovation got a lot of focus on Fashion Transformation Talks this past Saturday in Stockholm. The event, held by H&M, ELLE and Association of Swedish Fashion Brands (ASFB), invited speakers who gave a wide picture of sustainable fashion. It was chiefs at the sustainability sections at H&M and Åhléns, Babba Canales (who's on Forbes 30 under 30 list!), a representative from SIDA (a Swedish organization working under the UN) and Michel Arnör (founder of Sellpy) to mention a few...

 

SLOW DOWN OR SHOP SMARTER?

”You all speak of innovation and finding new solutions so that the customer can be able to shop smarter, but you are all encouraging consumtion. None of you speak about that we have to slow down. Why?" 

When a man, that I unfortunately didn't have the time to speak with but who I think is in the industry, posed this question towards the end of the day it all turned into non-answers. And that's something I sadly felt happened from time to time. 

It's difficult to balance on the line where you want to encourage everything that is done and all efforts to do more, but still maintain the constructive and critical gaze to aviod being naive. 

I give it a try, asking Marita, the cheif of H&M's sustainability section about why H&M still uses so much polyester, a material she herself said to be tricky to recycle and reuse.

"If it hadn't been polyester in this *holds out her thin black indoor coat* but instead had been cotton, it would've not been as good looking... and then I wouldn't have bought it actually."

I started to think: there's always a reason to why people do things they do, and you have to understand this in order to change it. Even the sustainability cheif at H&M, who works with sustainability every day, buys polyester clothing. So it's not that hard to see why a "regular" person does it.

She continues by saying that you have to seek other materials with similar feel as polyester - and then you can stop using it. Innovation. 

But what do you think? Can't we try to do something in the meantime? For example going at it 100%...

 

A SUSTAINABLE FASHION FUTURE NOW

You could conclude the day with budding hope and positivity that the future only looks brighter. We have a lot of fantastic innovators out there who will contribute to a more sustainable fashion future. At the same time, you and me, as fashion consumers, can't do very much about innovation but instead have the most impact on what is now. The present. We can't wait for the future to be here before we start engaging in making the world a little bit better. 

Pssst... next week I will show you something to do right now that won't cost you a dollar yet up your sustainability. If you can't wait that long, subscribe to my newsletter and I will get you some tips this Sunday!

 Remember!
Modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both

Love,
Amina

 

Ett superenkelt knep för 100% hållbart mode

Publicerad 2017-02-08 10:22:00 i Sustainability,

Det här inlägget innehåller annonslänkar
 
Green Living. Eat Healthy. Work Out. Be Vegan. Shop Secondhand. Recycle...
 
Det är lätt att bli överväldigad av allt man "ska" eller "borde" göra för att vara hållbar, eller hur?
Men visste du att det finns ett superenkelt knep för 100% hållbart mode?
 
 
STILSÄKRA PLAGG från WAKAKUU
 
BLOUSE | FUR VEST | DRESS
3.1 Phillip Lim (100% silk) | STAND (100% sheep fur) | Isabel Marant (100% linen)
 

SATSA 100%

Som du ser här ovanför så innehåller alla plaggen bara ett enda material. Och det är inte svårare än så. Jag har sagt det förut och säger det igen: står det 100% på materiallappen så är det i praktiken ok. Silke och linne är dessutom riktigt bra material. 
 
Sammanfattning, att satsa 100% är det absolut enklaste sättet att bli lite mer hållbar på när du är ute i affärerna på stan...
 

KRÅNGLA INTE TILL DET

...men du, du behöver inte stressa upp dig för att du inte hittar klädesplagg som bara innehåller ett material. Ibland kan det ju faktiskt vara bättre med två bra material istället för ett superdåligt.
 
"Jaha, där kom det" tänker du säkert genast - hur *** ska jag veta vilka som är bra och dåliga material då?
 
Jag vet, det kan vara riktigt krångligt, och ju mer man läser om hållbarhet, desto krångligare blir det. För att göra det enkelt så har jag skapat en liten "kom ihåg-lapp" som jag alltid har med mig i mobilen där jag snabbt kan se vilka material som är bra, ok respektive dåliga. Du får den gratis av mig när du skriver upp dig på mitt nyhetsbrev. Då får du också fler bra tips och är alltid med i framtida give aways. Hoppas vi hörs över mailen!
 
Kom ihåg!
Moderna kvinnor väljer inte mellan hållbarhet och lyx, vi tar båda
 
Kärlek,
Amina
 
 
P.S. Även om det här inlägget är sponsrat i och med länkarna till Wakakuu så är det här mode jag står för och älskar. Alla små steg mot att vi blir mer hållbara i vårt tänk kring mode är, för mig, välkommet. Dessutom tycker jag personligen mycket om Wakakuu och vad de står för:
 
"Wakakuu arbetar bara med de varumärken vi anser vara bäst på marknaden idag. För att en produkt ska bli utvald av Wakakuu måste den äga mer än ett varumärkes namn, den måste också ha en identitet som förmedlar de kärnvärden som är Wakakuu.

Varje plagg är personligt utvalt och laddat med vår passion. Det är den unika kombinationen av rätt plagg som utmärker vad som är Wakakuu, en modeupplevelse och helhetstänk utöver det vanliga." 

 

- - -

This post contains adlinks

Green Living. Eat Healthy. Work Out. Be Vegan. Shop Secondhand. Recycle...

It's easy to get overwhelmed by all the stuff you should do to be sustainable, right?
But did you know that there's a super easy trick for 100% sustainable fashion?

GIVE IT 100%
As you can see above all three items consist of only one material. And it's as easy as that. I've said it before and I'll say it again: if it says 100% on the material tag it's practically ok. This is the easiest way to become more sustainable when you're out and about shopping.

 
DON'T COMPLICATE IT
...hey you, don't get all stressed up just because you can't always find a garment with only one material. Sometimes it can be better with two or three good materials than one bad.
 
Ok, I know you're thinking "Yep, there it was - how the **** am I supposed to know if materials are good or bad?"
 
And I know, it can get real messy, and the more you read about sustainability, the messier it gets. To make it simple I've created a little "sticky note" that I always have with me in my phone, where I instantly get access to which materials are perfekt, ok and just pure no no's. You'll get it for free when you sign up to my newsletter. Hope to hear from you over the email!
 
Remember!
Modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both
 
Love,
Amina

 

P.S. Even if this post is sponsored in that way that is contains links to Wakakuu, this is fashion I stand behind and love. All small steps towards being more sustainable is, by me, welcomed. Besides that, I personally like Wakakuu and what they stand for. 

Om

Min profilbild

Biography

Amina is a doctor who doesn’t want to spend all of her life in scrubs. Living in Milano for one autumn sparked her inner love of fashion – in an updated version. Starting as a lifestyle blogger, she changed focus to sustainable fashion, something she wants to make fun, easy and luxurious for everyone, everywhere, anytime. Remember, modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both.

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela