Sustainable Luxury by Amina

Hållbar utveckling måste få vara enkel och utan mobbning

Publicerad 2017-04-26 09:30:00 i Sustainability,

 

#whomademyclothes - hashtagen för Fashion Revolution Week, veckans stora hållbarhetshändelse. Förra veckan var det istället H&M som stod för det i och med lanseringen av den nya Conscious Exclusive-kollektionen. Köpte du något nytt?

 
Mini vlogg from the release of H&M Conscious Exclusive 2017

Samtidigt som hållbarhet tar steg framåt varje vecka så går det för långsamt - och en del av det tror jag beror på att hållbar utveckling är ett område där det mobbas en hel del, och mobbning förlångsammar alla framsteg. T.ex. får H&M, trots sina hållbara kollektioner, höra hur de egentligen inte gör tillräckligt, hur de inte tar ansvar… Resultatet? Ilska, frustration och hopplöshet. Från båda håll.

 

...och jag erkänner. Jag har själv känt sådana känslor. Flera gånger. När man är intresserad av hållbart mode så vill man ju att allt ska vara hållbart alltid, nu genast, helst igår. Men då får man bita sig lite i tungan och komma ihåg att hållbar utveckling måste få vara enkel och stegvis, hållbar utveckling måste få vara utan mobbning, annars står man ju själv i vägen för just det man vill ha mest av allt.

 
 
 
 
 
 
 
 
  Clothes: Swappis Refashion, Photo: Studio Li
 

HÅLLBAR UTVECKLING FOR DUMMIES

Det måste få vara enkelt, annars slår det aldrig igenom.

Visst, att förenkla svåra hållbarhetsfrågor ner till IKEA-instruktioner kanske kan kännas oseriöst. Men tänk på hur många som då ändå försöker bygga ihop Billy bokhylla, det måste ju räknas det också. Hänger ni med? Inte? Ok, vi tar ett exempel som vi alla har färskt i minnet: Gina Tricots kampanj ”The Way”. Denna musikvideo med Cissi Wallin i huvudrollen och hundratals klappljud som skulle illustrera alla hållbara plagg de skulle göra. Den som blev så sågad överallt – "greenwashing* kallades det.

 

*greenwashing = innebär att den som bedriver miljöfarlig, eller mindre miljövänlig verksamhet försöker skapa en bild av sig som miljövänliga genom bland annat marknadsföring (Wikipedia)

 

Malin Wennberg på The Waves We Make skrev en kort, koncis och kärnfull text som jag inte kan mer än att applådera. Hon lyfter att ”baby steps” är bättre än inga steps alls och sätter också huvudet på spiken när hon skriver “Sustainability should not be an exclusive group of people and companies who is in-the-know. It should go without saying – sustainability is for everyone and everything.”. För hur ska vi kunna få den stora breda massan att bli mer hållbar om vi inte jobbar från olika håll och hyllar varje liten ansträngning? Gina Tricot nådde inte hela vägen fram, de klarade knappt sina första vacklande meter, men de gjorde det, de vaknade upp och gjorde NÅNTING.

 

HÅLLBAR UTVECKLING UTAN MOBBNING

Jag själv försökte för ett tag sedan vidga mina egna vyer inom hållbarhet och jobba med en gren jag vanligtvis inte är lika bra i: second hand. I och med det fick jag ändå höra att det jag står för (den s.k. ”lyxiga hållbarheten”) inte alls går ihop med vad second hand står för. Det fick jag dessutom höra flera gånger. Vad betyder det? Att jag då plötsligt inte ska handla second hand? Eller? 

…och är inte det lite problematiskt? Att vi som människor tycks längta efter att segregera och se ned på varandra, ett beteende som bara agerar bromskloss för utveckling till det bättre. Varför tror vi att det bara finns en väg mot målet och att det alltid är den man själv valt att gå på?

 

Jag var alltså inte hållbar på ”rätt” sätt och jag kände mig mobbad, en hemsk känsla jag tyvärr är bekant med sedan tidigare. Dessutom tvingades jag återuppleva känslan ännu en gång när jag en tid senare lyssnade på Hannah och Amandas podd och avsnittet ”Backa systerskapet”. De har ju sitt eget klädmärke (Daisy Grace) och vill ha modeller i alla storlekar. De har också startat en modellagentur (Lily & Jack) för att just jobba bort de skeva ideal vi har i modebranschen idag.

När de skulle leta modeller till sin klädkollektion skickade de ett mail till Stockholmsgruppen och MIKAs, de två största modellagenturerna i Sverige, för att boka modeller. Vad får de för svar? Jo, att man beslutat att ”frysa allt samarbete med Daisy Grace” då de ”motarbetar allt det som de (Stockholmsgruppen och MIKAs) jobbar med”. Liksom VA!? Skulle deras klädkollektion och deras lilla modellagentur som vill ha modeller i alla storlekar, former och färger motarbeta de ”vanliga” agenturerna? Hannah och Amanda själva söker ju modeller hos just de vanliga agenturerna! Man orkar ju inte…

 

 

HÅLLBAR UTVECKLING TILLSAMMANS 

Några små tankar jag vill skicka med dig: 

  • Lyft varandra och ge konstruktiva tips på hur man kan förbättras
  • Var ödmjuk för att det finns fler vägar mot samma mål
  • Applådera de små framstegen

 

Det kan inte vara några viktigpettrar med högskolepoäng i hållbarhet som gör allt jobb själva, hur bra de än är på det. Vi måste hjälpas åt tillsammans och dina steg, mina steg är lika viktiga som deras – och deras lika viktiga som våra.

 

…och glöm inte!
Moderna kvinnor väljer inte mellan hållbarhet och lyx, vi tar båda! 

Kärlek,
Amina

 
 
 
- - - 
#whomademyclothes - the hashtag for Fashion Revolution Week, this week's big sustainability event. Last week it was H&M who stood for that with the release of the new Conscious Exclusive-kollektion (did you see my mini vlogg from the day? Scroll up!)

 

 
At the same time as sustainability takes steps forward every week, the steps are too slow - and a part of why that is is because sustainable development is an area where there's plenty of bullying. An example being H&M getting massive critic about how they're not doing as much as they sould, that they don't take responsibility... The result? Anger, frustration and hopelessness.
 
I admit, I too have felt those feelings. Many times. When you're interested in sustainable fashion you'd of course like everything to be sustainable right this very moment, preferably yesterday. But then you just have to bite yourself in the tongue for a while and remember that sustainable development has to exist without bullying, otherwise you yourself is the roadblock standing between now and sustainability.
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR DUMMIES

It has to be simple, otherwise it will have no effect.

Sure, to make IKEA like instructions for difficult questions within sustainability may seem a bit unserious. But think about all the people who then will try to build a Billy bookcase, that must count as well. Are you with me? No? Ok, let's take an example: Swedish brand Gina Tricot recently had a campaign for their new "The Way" - a sustainability program. This involved a famous swedish actress (Cissi Wallin) and a lot of clapping hands that were to illustrate the sustainable clothes they were making. It was hated all over Sweden and called "greenwashing*.

 

*greenwashing =  when green PR or green marketing is deceptively used to promote the perception that an organization's products, aims or policies are environmentally friendly (Wikipedia)

 

Malin Wennberg at The Waves We Make wrote a short, consice and powerful text that I can do no other thing than applaud. She says that "baby steps” are better than no steps at all and also pinpoints it when writing “Sustainability should not be an exclusive group of people and companies who is in-the-know. It should go without saying – sustainability is for everyone and everything.”. Because how are we going to get the great mass of people to become more sustainable if we don't work from different angles and cherish every effort of making a change? So Gina Tricot didn't make it all the way with "The Way", they barely managed their first few meters, but they did it, they woke up and they did SOMETHING.

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT BULLYING

I too recently tried to broaden myself within sustainability, challenging myself to work in a field where I'm not as comfortable: second hand. While doing so I still got to hear that what I stand for (the so called "luxurious sustainability") not at all matches with what second hand stands for. This I heard repeatedly. What does that mean really? That I suddenly should not shop second hand?

…isn't this kind of problematic? That we as human beings seem to long for segregation and looking down at each other, a behaviour that only acts as a brakepad for our development to the better. Why do we think that there's only one way to the goal and that is the one you yourself have chosen to walk on?

 

I wasn't sustainable in the "right" way and I felt like I was bullied, a horrible feeling that I'm sadly familiar with. On top of that, I had to relive it once more when listening to Hannah and Amanda's podcast and the episod that's called "Backa systerskapet". Hannah and Amanda have their own clothing line (Daisy Grace) and they want models in all sizes. They have also started a modeling agency (Lily & Jack) to work with the ideals that are in the fashion industry today. 

When they were looking for models for their new collection they sent an email to Stockholmsgruppen and MIKAs, the two biggest agencies in Sweden, to book models. What's the answer? That they have decided to "freeze all collaboration with Daisy Grace" because they "work against all that they (Stockholmsgruppen and MIKAs) are working with". Like, WHAT? A clothing line and a small modeling agency who want models in all shapes, sized and colours are working against the "regular" agencies? I mean, Hannah and Amanda themselves were looking for models from the "regular" agencies so...???

SUSTAINABLE DEVELOPMENT TOGETHER

A few thoughts I would like to send to you: 

  • Lift each other up and give constructive critisism, tips and tricks of how to improve 
  • Be humble about the fact that there's more ways than one towards the same goal
  • Applaud the small successes and progresses

 

It can't be some know-it-alls with a college degree in sustainability who do all the work themselves, even if they're really good at it. We have to do it together and your steps, my steps are just as important as theirs - and vice versa. 

 

…and don't forget!
Modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both!

Love,
Amina

 
 
 

Kommentarer

Postat av: Cassandra

Publicerad 2017-04-26 22:25:13

Så himla fin outfit och så bra skrivet av dig!

Svar: Tack Cassandra! Vad glad jag blir att du tog dig tid att kommentera när du gillade inlägget (och outfiten!) 😉 Stor kram till dig ♥️
Biography

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Biography

Amina is a doctor who doesn’t want to spend all of her life in scrubs. Living in Milano for one autumn sparked her inner love of fashion – in an updated version. Starting as a lifestyle blogger, she changed focus to sustainable fashion, something she wants to make fun, easy and luxurious for everyone, everywhere, anytime. Remember, modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both.

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela