Sustainable Luxury by Amina

Varför hållbart mode är lyxigt mode

Publicerad 2017-03-15 09:00:00 i Sustainability,

”När någon frågar mig vilka som är mina konkurrenter så svarar jag alltid de stora modehusen”
 
Det är mitt första samtal med Frida över FaceTime och jag blir fullkomligt knockad av stolen – en cykelslang från Malmö är plötsligt ren och skär lyx.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HÅLLBART MODE ÄR LYXIGT MODE NÄR DU KÄNNER DIG EXKLUSIV

Hur fasiken går den förra meningen ihop? Den där om att en återvunnen gummirest från ett transportmedel med två hjul som drivs av din muskelkraft helt plötsligt är som den finaste diamant. Jag tror att det handlar om exklusivitet. 

Minns du när du blev inbjuden till den där festen? Eller den där middagen hemma hos… Visst kändes det bra? Jag tror att det är den känslan som är exklusivitet. Att känna sig utvald, speciell och inbjuden. 

…och det är ju inte konstigt egentligen. Vi är inte skapta för ensamhet. Vi kräver en annan människa för att föra vidare liv. Vi trivs bra i grupper av utvalda människor vi tycker om. Men blir vi för många tappar vi kvaliteten på vårt utbyte av varandra. Att därför få tillgång till något som inte finns i obegränsad mängd är lockande. Det måste inte vara en inbjudan till frontrow på Chanel, det kan lika gärna vara en väldesignad cykelslang. 

 

HÅLLBARHET FRÅN HAND TILL HAND

När jag fick M.M armbandet kunde jag vid första stund känna arbetet bakom. Hur det gått från skickligt hantverk med flinka fingrar till att nu hamna i mina händer. Jag kände mig just utvald, speciell och inbjuden till att bära Fridas design. Och det kändes lyxigt.

Men det fanns också en annan känsla. Den som en egenritad teckning av ett barn kan locka fram. Den där lyckan av att någon har tänkt och skapat just för dig. Det är känslan vid handgjort arbete.

Samtidigt är att välja handgjort arbete också att välja hållbarhet. Det finns i begränsad upplaga och görs ofta på beställning – vilket naturligt bidrar till att det inte görs för mycket och att det behåller sin exklusivitet. Jag väntade sju månader på min Chanelväska – att jag nästan fick en överdos av exklusiv lyxkänsla när den blev min var ganska väntat.

 

LYX BOR INTE BARA I MODEHUSEN

Chanelväskan var verkligen någonting alldeles extra att få packa upp från sin minst sagt ordentliga inslagning. Men vet du? Det jag egentligen vill säga dig är det här: du behöver inte köpa Louis Vuitton, Chanel eller något annat stort märke för att vara lyxig. Lyx bor i design och konstnärlighet, något de stora modehusen förvisso bemästrar men något de också är långt ifrån ensamma om.

När du väljer att köpa något med tanke och design bakom väljer du lyx. Det handlar om att någons vision tagit formen av ditt nya plagg. Det är vad du betalar för. Det är lyx.

…apropå de stora modehusen vill jag avsluta det här inlägget några inspirerande ord signerade Frida Martinsson:

”…de började ju också nånstans”

 Tänk på det – det ska jag göra idag, imorgon och alla de dagar som kommer när jag är på väg att ge upp.

 

Kom ihåg!
Moderna kvinnor väljer inte mellan hållbarhet och lyx, vi tar båda. 

Kärlek,
Amina

 
 

- - -

”When someone ask me who my competitors are I always answer the big fashion houses"

It's my first conversation with Frida through FaceTime and I'm completely blown away - an inner tube from Malmoe is suddenly pure luxury.

 

SUSTAINABLE FASHION IS LUXURIOUS FASHION WHEN YOU FEEL EXCLUSIVE

How the h*** does that last sentence make sense? The one about a recycled rubber waste from a bicycle suddely being the finest diamond. I think it's about exclusivity.

Do you remember when you were invited to that party? Or that dinner over at... Wasn't that a nice feeling? I think that is the feeling of exclusivity. To feel chosen, special and invited.

…and it's not that strange really. We're not created for loneliness. We need another human to give new life. We enjoy being in the company of selecte poeple whom we like. But if we're to many we lose the quality of our exhange with one another. To be able to get something that's not in an unlimited amount is therefore intriguing. It doesn't have to be an invitation to frontrow at Chanel, it could just as well be a well designed inner tube. 

 

SUSTAINABILITY FROM HAND TO HAND

When I got the M.M bracelet I immidiately felt the work that had been put into it. How it had gone from skilled craftmanship with nimble fingers and then ending up in my hands. I felt chosen, special and invited to wear Frida's design. And it felt luxurious. 

But there was also another feeling. The one a drawing from a child can bring out. That happiness of knowing that someone had a thought and created just that one piece just for you. That's the feeling of handmade work.

At the same time, to choose a handmade item is to chose sustainability. It's a limited edition and it's often made upon order - which naturally contributes to erase overproduction and keep the exclusivity. I waited seven months for my Chanel bag - that I nearly overdosed on the exclusive luxury feel when it finally was mine was pretty expected. 

 

LUXURY DOESN'T ONLY LIVE IN THE FASHION HOUSES

To unwrap the Chanel bag from its extensive packaging was really something. But you know what? What I really want to say is this: you don't need to buy Louis Vuitton, Chanel or any other big brand to be luxurious. Luxury lives in design and artistry, something the big fashion houses certainly masters but also something that they're far from alone of doing.

When you choose to buy something with a thought and design you are choosing luxury. It's about someone's inner vision in the form of your new garment. That's what you pay for. That's luxury.

…speaking of the big fashion houses I want to end this post with some inspiring words signed Frida Martinsson: ”…they started somewhere too”. Think about that - I will, today, tomorrow and all those other days when I'm on the edge of quitting.

Remember! 
Modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both.

Love,
Amina

 

 

 

Kommentarer

Postat av: Lina

Publicerad 2017-03-15 19:08:50

Grymt! Hejja!

Svar: :)
Biography

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Biography

Amina is a doctor who doesn’t want to spend all of her life in scrubs. Living in Milano for one autumn sparked her inner love of fashion – in an updated version. Starting as a lifestyle blogger, she changed focus to sustainable fashion, something she wants to make fun, easy and luxurious for everyone, everywhere, anytime. Remember, modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both.

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela